Dokument

Här hittar du ett dokument som kan hjälpa dig i ditt säkerhetsarbete. Det är allt från riktlinjer gällande informationsklassificering till MSB:s riktlinjer gällande säkerhet i molntjänster. Du får fritt ladda ner filerna och använda enligt de riktlinjer som står angivna i dokumenten. Min tanke är att samla så många råd och riktlinjer som möjligt på denna sida. Som det är idag så hittar man utredningar, tekniska råd, riktlinjer och förklaringar på en massa olika sidor vilket gör det svårt att få en helhetsbild. Det är också svårt att hitta säkerhetsråd och riktlinjer på svenska anpassade efter våra lagar och riktlinjer.

Har du själv några dokument eller länkar till intressant säkerhetsläsning som du skulle vilja dela med dig av och som skulle passa in på denna sida? Isåfall får du gärna maila oss på dokumentbasen@cybersecurityconsulting.se